Piliakalniai

UKMERGĖS PILIAKALNIS

Koordinatės 548878, 6124087 (LKS)

Apie šį piliakalnį sklando įvairios legendos. Vienoje jų pasakojama, kad čia buvo palaidotas įžymus švedų karys, o ant jo kapo kiekvienas jo kariuomenės kareivis turėjo užpilti po kepurę žemių. Kareivių buvo daug, tad ir kalnas supiltas toks didelis.

Šis piliakalnis ,kaip gynybinis objektas, buvo naudojamas 10-15 a. 1225 m. kunigaikštis Dausprungas ant jo pastatė medinę pilį ir davė pradžią gyvenvietei. Pilis buvo nuolat puldinėjama kryžiuočių ir galiausiai sudeginta.

 

 

 

 

 

 

 

SUKINIŲ PILIAKALNIS

Koordinatės 6112887, 540638 (LKS)

Piliakalnį rasite Pabaisko seniūnijoje, vakarinėje Sukinių kaimo dalyje, kairiajame Šventosios upės ir dešiniajame Žuvintės upelio krante. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 30 m aukščio. Prieš 1-mąjį pasaulinį karą pylimo viršuje kasant duobę buvo aptikta plytgalių ir glazūruotų koklių. Tyrinėjimo metu rastas 90 cm storio kultūrinis sluoksnis, žiestosios keramikos, akmenų grindinys. Piliakalnio šiaurinėje papėdėje rasta senovės gyvenvietės pėdsakų. Šis piliakalnis – gynybinis, pagal radinius datuotinas 2-ojo tūkstantmečio po Kr. pirmiesiems amžiams.

 

 

 

 

 

BARTKŪNŲ PILIAKALNIS

Koordinatės 6110951, 554395 (LKS)

Jį rasite Pivonijos seniūnijoje, į rytus nuo Bartkūnų kaimo. Vietiniai žmonės piliakalnį vadina Koplyčkalniu. Anot padavimo, kadaise ant piliakalnio stovėjusi koplyčia su visais žmonėmis nugrimzdo į kalną. 1936 m. tyrinėjimo metu buvo aptiktas 60-180 cm kultūrinis sluoksnis. Jame rasta lipdytos keramikos, dvi žalvarinės įvijos, šlako gabaliukų. Piliakalnio rytinėje ir pietrytinėje dalyse rasta senovės gyvenvietės pėdsakų. Sprendžiant pagal išvaizdą ir radinius – tai gynybinio pobūdžio piliakalnis, datuotinas 1-2 tūkstantmečiui po Kr.

 

 

 

 

 

PILIONIŲ ( MATEIKIŠKIŲ ) PILIAKALNIS

Koordinatės 6119481, 566823 (LKS)

Jį rasite Pilionių kaimo šiaurrytiniame pakraštyje, Šešuolių – Želvos kelio šiaurinėje pusėje. Šis piliakalnis, vietinių vadinamas Majoku,  ir vakarinėje jo dalyje išsidėsčiusi buvusios gyvenvietės teritorija turi archeologinę, istorinę ir kraštovaizdinę vertę. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, šlaitai – apie 10 m aukščio. Piliakalnio viršuje – aikštelė. 19 a ji buvo gerokai apgadinta, įrengus čia kapines. Šiuo metu aikštelėje yra išlikusi stambi Vitoldo Kviatkovskio antkapio plokštė. Piliakalnio papėdėje buvusios gyvenvietės teritorija tyrinėta ne kartą. Čia rastas apie 70 cm kultūrinis gyvenvietės sluoksnis. Tikėtina, kad tai pirmųjų amžių po Kr. laikų piliakalnis.

 

 

 

 

 

BERZGAINIŲ PILIAKALNIS

Koordinatės 6126135, 567155 (LKS)

Jį rasite Žemaitkiemio seniūnijoje, netoli Valų kaimo, Berzgainių kaimo pakraštyje. Spėjama, kad čia stovėjo viena iš svarbiausių kunigaikščio Mindaugo pilių. Padavimai byloja, kad piliakalnyje yra nugrimzdusi bažnyčia ir kartais girdėti kaip skamba varpas, groja vargonai. 1946 m tyrinėjimo metu buvo surastas apie 80 cm storio kultūrinis sluoksnis. Jame rasta lipdytos keramikos, molinių verpstukų, ugniavietės žymių. Radiniai saugomi Vytauto Didžiojo ir Nacionaliniame muziejuose. Piliakalnio šiaurinėje papėdėje yra senovės gyvenvietės liekanų. Piliakalnis buvęs gynybiniu ir datuotinas 9 – 13 amžiams po Kr.

Daugiau informacijos http://www.piliakalniai.lt/district2.php?rajonas_id=62