Religinės paskirties objektai

Laimono Ciūnio nuotr.

Nuotraukos autorius Laimonas Ciūnys

Švč. Trejybės bažnyčia Ukmergėje

Ji puošia miesto centrą. Bažnyčios istorija labai spalvinga. Pradžioje čia stovėjo medinė bažnyčia. Ji sudegė. Tuomet iškilo mūrinė stačiatikių cerkvė. 1-ojo pasaulinio karo metu vokiečių okupantai pavertė cerkvę javų sandėliu. 1925 m. bažnyčioje kilo gaisras, po kurio ji buvo pavesta vienuolių marijonų kongregacijai. Vienuoliai bažnyčią suremontavo, pastatė mūrinį vienuolyno pastatą, tačiau nespėjo jame įsikurti, nes sovietų valdžia ir šį pastatą, ir pačią bažnyčią nacionalizavo. Sovietmečiu bažnyčios pastate buvo įrengti santuokų rūmai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę bažnyčia atgavo savo tikrąją paskirtį.

Laimono Ciūnio nuotr.

Nuotraukos autorius Laimonas Ciūnys

 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Ukmergėje

Ji stovi ant aukšto Ukmergėlės upelio šlaito. Šioje vietoje jau nuo Lietuvos krikšto laikų viena po kitos stovėjo kelios medinės bažnyčios, tačiau jas dažniausiai suniokodavo gaisrai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1820 m. Joje šiuo metu yra 11 dailės paminklų.

Veprių kalvarijos

Tai 35-ios Kryžiaus kelio koplytėlės ir vartai. Kelias, prasidedantis prie Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios, vingiuoja penkis kilometrus per miškus, pievas, paežeriu. 1846 m. čia buvo pastatytos medinės Kalvarijos. Po 40 metų jų vietoje iškilo mūrinės. Maldininkų, atvykstančių čia per Sekmines apeiti Kristaus kančios kelią, skaičius vis augo. Tarpukaryje jų atvykdavo tūkstančiai. 1963 m. Kalvarijos buvo nugriautos. Prasidėjus 1989 m. atgimimui, jos vėl atstatytos.

Išsamų foto reportažą ir aprašymą apie Veprių Kalvarijas galima rasti čia: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=6934

Evangelikų – reformatų bažnyčios liekanos Deltuvos miestelyje

Address: Deltuva, Ukmergė distr.
Kordinatės 542370, 6122479 (LKS)

Tiksli šios bažnyčios pastatymo data nežinoma, tačiau dokumentų įrašuose matyti, kad ji pastatyta dar prieš 1570 m. Tai viena pirmųjų reformatų bažnyčių Lietuvoje. 1815 m ji buvo paversta „magazinu“ – javų rezervo sandėliu nelaimės atvejams. 1919 m Deltuvą užėmę bolševikai čia ieškojo aukso ir išvartė rūsyje buvusius palaidojimus. 2-ojo pasaulinio karo metu vokiečiai susprogdino bažnyčios bokštą kaip galimą stebėjimo punktą. Šio sprogimo metu nukentėjo ir visas pastatas.