Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas

Gautų SVV rėmimo fondo pašymų suvestinė 2017 m.

       

VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras administruoja Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondą ir skelbia 2017 m. SVV subjektų prašymų priėmimą paramai gauti 

2017 m. SVV rėmimo fondas sudaro 17.200,00 Eur.

Prašymus ir kitus dokumentus paramai gauti SVV subjektai gali pateikti nuo 2017 m. rugpjūčio 1d.  iki spalio 31 d.

SVV subjektai turi pateikti užpildytus Ukmergės rajono SVV rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus.

Dokumentai priimami VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Kęstučio a. 2-2, Ukmergė. Daugiau informacijos tel. nr. 8 340 56260, 8 646 43734, el.p. info@ukmergeinfo.lt

Ukmergės rajono SVV rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašas

SVV rėmimo fondo nuostatai ir tarybos darbo reglamentas

Prašymas dėl subsidijos skyrimo

Paramos gavėjo anketa

2016 m SVV ataskaitaSVV suvestinė 2016 - 1 pslSVV suvestinė 2016 - 2 psl