Verslas

Viešoji įstaiga Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras – ne pelno organizacija, lengvatinėmis sąlygomis teikianti verslo valdymo paslaugas, smulkioms bei vidutinėms įmonėms.

 Centro teikiamos paslaugos:

  • teikia verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
  • siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;
  • skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;
  • padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus;
  • bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis ir turizmo informacijos centrais Lietuvoje ir užsienyje;
  • dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose.