Archeologo Jono Puzino gimtosios sodybos vieta

Istorinės atminties vietos

Jonas Puzinas – pirmasis Lietuvos archeologas profesionalas. Jis gimė 1905 m. Ukmergės rajone, Svaronyse (dabartinėje Pivonijos seniūnijoje). Studijuodamas archeologiją Heidelbergo universitete Vokietijoje, jis parašė darbą „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje ir tautinis atgimimas“. Už šį svarbų darbą 1934 m. J. Puzinui buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. J. Puzinas pirmasis Lietuvoje pradėjo rengti archeologus su aukštuoju išsilavinimu. Didžiulis jo darbas – priešistorinio skyriaus ekspozicija, kurios dėka pirmą kartą Lietuvos muziejuje buvo galima susipažinti su žmonių, gyvenusių Lietuvos teritorijoje nuo paleolito iki valstybės susidarymo laikų, įrankiais, ginklais, papuošalais. Taigi, J. Puzinas savo darbais padėjo gerą pagrindą tolesnei Lietuvos archeologijos raidai. Gimtosios sodybos vietoje yra išlikę tik medžiai. 1990 m. sodybvietėje buvo pastatytas paminklas. Tai sodyboje rastas plokščias akmuo, prie kurio J. Puzino atminimui buvo pritvirtinta metalinė plokštelė su įrašu.

Atsiliepimai

Komentuoti