Kopūstėlių raketinė bazė

Istorinės atminties vietos

Kontaktai

Ukmergės rajone, šalia Kopūstėlių kaimo, antžeminių vidutinio nuotolio branduolinių raketų bazė Kopūstėliuose buvo pradėta statyti 1958 m. 1960 m. ji buvo pilnai sukomplektuota ir parengta. Tai buvo viena iš dviejų visiškai analogiškų raketinių bazių („pirmos ir antros salvės“, antroji – miške, apie 2 km nuo Veprių), apjungtų į bendrą struktūrą. Tokių ypatingai slaptų objektų Lietuvoje buvo apie dešimt.

Bazių angaruose buvo saugomos po 8 vidutinio nuotolio raketas 8K63 (po 4 raketas angare). Šios raketos buvo laikomos gana patikimomis ir taikliomis. Skrisdamos 3000 kilometrų atstumą, jos nuo taikinio galėjo nukrypti apie dešimtį metrų. Raketų skrydžio nuotolis – iki 3000 km. Raketos buvo nutaikytos į įvairius objektus Vakarų Europoje (taikiniai kito). Raketų branduolinės galvutės buvo iki 1,5 MT galingumo ir buvo saugojamos atskirai. Raketų paruošimas paleidimui trukdavo 3 val. 15 min. Šios raketos paleidimui buvo paruoštos vieną kartą – 1968 m. SSRS karinės invazijos į Čekoslovakiją metu.

Visa Kopūstėlių raketinės bazės kovinės dalies teritorija (angarai, kuriuose buvo laikomos raketos, paleidimo aikštelės – aut.) buvo aptverta dvylikos eilių spygliuota tvora. Jos aukštis – kiek daugiau nei du metrai. Už tvoros buvo įrengta apsaugos sistema “Tantal” – nematomi davikliai reaguodavo į bet kokį judantį objektą ir siųsdavo signalą į sargybos būstinę. Visa teritorija buvo aptverta elektrifikuota apsaugos sistema – tai žmogaus akimi nepastebimas tinklas. Juo nuolat tekėjo 380 voltų elektros įtampa, o esant kovinei padėčiai ji buvo padidinama iki 1800 voltų.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1992 m., išvedant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos,  bazė perduota Ukmergės rajono savivaldybei. Tuomet Kopūstėliuose buvusi raketinė bazė – apie 100 hektarų užimanti teritorija su daugiau kaip 100 įvairių pastatų ir kitas turtas – atiteko rajono savivaldybei. Perdavimo priėmimo akte kariškių turtas buvo įvertintas 100 milijonų talonų (1984 metų kainomis tai sudarė apie 4 milijonus rublių).

2000 metų liepos 27 dieną Kopūstėliuose apsilankiusi komisija konstatavo, kad buvusi karinė bazė užima 80 hektarų plotą. Didesnė dalis iš septyniasdešimties R. Urbonui priklausančių pastatų visiškai sugriauti, mediniai sudeginti, nėra elektros, vandentiekio, išardyti įvažiavimai, privežta šiukšlių, buitinių atliekų. Komisija nusprendė likusius pastatus įkainoti 8400 litų ir parduoti ne varžytinių tvarka.

Tų pačių metų rugsėjo mėnesį norą pirkti minėtąjį turtą pareiškė ukmergiškis Kęstutis Sarapinavičius. Verslininkui sumokėjus 8400 Lt, buvusi raketinė bazė tapo jo nuosavybe.

 

Už informaciją dėkojame portalui www.apleisti.lt Čia rasite ir daugiau nuotraukų bei išsamesnį aprašymą.

Nuotraukos Aisčio Masiulio AM Photo.

Atsiliepimai

Komentuoti