Lietuvos nepriklausomybės paminklas Siesikuose

Smulkioji architektūra, paminklai ir memorialai

Kontaktai

1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, aikštėje prie Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios buvo pastatytas paminklas. Nors karo metais jis išliko sveikas, pokariu, 1951 m., nugriautas. Įdomu tai, kad prie savo pamatų paminklas išgulėjo iki pat 1958 m. Rajono valdžiai liepus jį užkasti, paminklas buvo nuridentas į duobę ir užpiltas žemėmis. Tačiau, liko jo pamatai: sumaniai tenkinant valdžios įsakymą juos išardyti, priimtas sprendimas teritoriją apsodinti gyvatvore, o virš pamatų pripylus žemių - pasodinti gėlių.

1989 metais pasigirdus siūlymams Laisvės paminklą atstatyti, gavus Ukmergės rajono vykdomojo komiteto pritarimą, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Siesikų grupė pradėjo darbus. Paminklo kopiją - aukštą stačiakampę dviejų pakopų koloną, į viršų siaurėjančią, viršuje sklembtais kampais, su frontalia statiškų formų angelo statula viršuje, sukūrė Viktoras Žentelis. Naujasis paminklas užkeltas ant išsaugoto originalaus laiptuoto postamento. Jo atidengimo ceremonija įvyko 1989 m. liepos 16 d., kurios metu, dešinėje paminklo pusėje pasodintas ąžuoliukas. Paminklo kairėje taip pat auga ąžuolas - jį 1930 m. lankydamasis Siesikų apylinkėse pasodino pats Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. 1989 m. atstatyto Laisvės paminklo papėdėje paliktos 1951 m. nugriauto paminklo liekanos.

Atsiliepimai

Komentuoti