Lokinės piliakalnis (Krytkalnis)

Piliakalniai

Lokinės piliakalnis, dar vadinamas Krytkalniu, stūkso Siesikų seniūnijoje, Lokinės kaime. Nuo Ukmergės-Pagirių ir Siesikų-Lėno kelių kryžkelės jis nutolęs 1,3 km į pietus, nuo Lokinės dvaro sodybos - apie 0,6 km į pietryčius. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, kadaise iš šiaurės, rytų ir pietų buvus apsuptoje pelkių. Deja, kalva nuardyta karjerų ir arimų, todėl sunku nustatyti pirminę piliakalnio išvaizdą. Dabar matomi jo šlaitai lėkšti, 8 m aukščio. Atrodo, kad aikštelė buvo orientuota šiaurės - pietų kryptimi, apie 50x30 m dydžio. Iki mūsų dienų išliko tik 6x7 m dydžio jos dalis piliakalnio pietiniame krašte. Atliekant aikštelės liekanų tyrimus buvo rastas iki 40 cm storio kultūrinis sluoksnis su brūkšniuotos ir lygios keramikos pavyzdžiais, titnago skelte. Pietinėje ir vakarinėje piliakalnio papėdėse, 1,5 ha plote, yra papėdės gyvenvietė, kurioje archeologinių tyrinėjimų metu taip pat rastas iki 40 cm storio kultūrinis sluoksnis su brūkšniuota ir lygia keramika, molio tinku, geležies gargažėmis. Lokinės piliakalnis datuojamas I tūkst. Tai - valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.316284 24.540178. 

Atsiliepimai

Komentuoti