Poeto Vlado Šlaito gimtoji sodyba - muziejus

Istorinės atminties vietos

2005 m., minint poeto Vlado Šlaito 85-ąsias gimimo metines, gimtojoje jo sodyboje, Žemaitkiemyje, įrengtas poetui skirtas atminimo kambarys. Jame atkurta autentiška Vlado Šlaito namų aplinka, įrengta ekspozicija. Namo sieną puošia medinė memorialinė lenta, kurios užrašas skelbia: "Šiame namelyje gyveno išeivijos poetas Vladas Šlaitas".

Vladas Šlaitas gimė 1920 m. rugsėjo 27 d. Čeliabinske, Rusijoje. 1921 m. kartu su tėvais grįžo į Žemaitkiemį. Baigęs pradžios mokyklą, įstojo į Ukmergės gimnaziją (dab. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija), buvo stropus, gabus, geraširdis, tačiau nepastovaus būdo. 1944 m. poetą paėmė į vokiečių kariuomenę, vėliau, II-ojo pasaulinio karo pabaigoje, jis atsidūrė pabėgėlių stovykloje. 1947 m. Vladas Šlaitas emigravo į Angliją, kur iki gyvenimo pabaigos gyveno gana vargingai. 

Rašyti Šlaitas pradėjo dar besimokydamas gimnazijoje, tuomet eilėraščius siųsdavo moksleivių žurnalams. Pirmąjį eilėraščių rinkinį "Žmogiškosios psalmės" poetas išleido 1949 m. Vėliau - dar devynias poezijos knygas. Jo poeziją yra recenzavęs reikliai į kūrybą žvelgęs Alfonsas Nyka-Niliūnas, literatūrologė Viktorija Skrupskelytė, poetas Kazys Bradūnas. Vlado Šlaito kūryba nėra tradicinė - daugumo jo eilėraščių primena pokalbį su pačiu savimi, juose dažnos meilės ir palikto gimtojo krašto ilgesio temos. 

Dėl apsilankymo poeto Vlado Šlaito gimtojoje sodyboje - muziejuje kreiptis į Žemaitkiemio seniūniją arba tel. +370 340 41936. 

Atsiliepimai

Komentuoti