Sukinių piliakalnis (Pilaitė)

Piliakalniai

Sukinių piliakalnis, taip pat vadinamas Pilaite, stūkso Pabaisko seniūnijoje, Sukinių kaimo vakarinėje dalyje, kairiajame Šventosios upės ir dešiniajame Žuvintės upelio krante. Piliakalnio šlaitai statūs, iki 30 m aukščio. Ovalioje jo aikštelėje, pailgoje rytų - vakarų kryptimi, 40x37 m dydžio, archeologinių tyrimų metu rastas 0,9 m storio kultūrinis sluoksnis, žiestosios keramikos pavyzdžiai ir akmenų grindinys, o piliakalnio šiaurinėje papėdėje - senovės gyvenvietės pėdsakų. Piliakalnio aikštelės rytiniame pakraštyje yra 2-2,5 m aukščio pylimas, kurio išorinis šlaitas siekia 4-5 m. Priešais pylimą buvęs griovys, kuris dabar užslinkęs, tad pastebimas tik nežymus įdubimas. Sukinių piliakalnis yra gynybinės paskirties, pagal radinius datuojamas II tūkst. pradžia. Tai - valstybės saugomas nekilnojamas kultūros paveldo objektas. Koordinatės: 55.150269 24.637709. 

Pasakojama, kad senovėje ant Sukinių piliakalnio stovėjusi kryžiuočių šventovė, o jo gilumoje, krištoliniame karste, palaidotas kunigaikštis. 

Atsiliepimai

Komentuoti
  • ..
    .....
    2020-04-30

    Kur rasti bent kokias nuorodas kaip pasiekti piliakalnį.?