Veprių kalvarijos

Dvarai, religinės paskirties objektai

Kontaktai

Adresas:

Tai 35-ios Kryžiaus kelio koplytėlės ir vartai. Kelias, prasidedantis prie Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios, vingiuoja penkis kilometrus per miškus, pievas, paežeriu. 1846 m. čia buvo pastatytos medinės Kalvarijos. Po 40 metų jų vietoje iškilo mūrinės. Maldininkų, atvykstančių čia per Sekmines apeiti Kristaus kančios kelią, skaičius vis augo. Tarpukaryje jų atvykdavo tūkstančiai. 1963 m. Kalvarijos buvo nugriautos. Prasidėjus 1989 m. atgimimui, jos vėl atstatytos.

Atsiliepimai

Komentuoti