Žydų žudynių vieta

Istorinės atminties vietos

2-ojo pasaulinio karo metu Lietuvą okupavo vokiečiai. Tuomet naciai ėmėsi žydų tautos genocido. Šios tragedijos neišvengė ir Ukmergė. Iki 2-ojo pasaulinio karo kone pusė miesto gyventojų buvo žydai. 1941 m. Ukmergės ir apylinkių žydai buvo suvaryti į Vaitkuškio dvare įkurtą getą. Iš ten jie buvo varomi į Pivonijos šilą ir žudomi. Šiandien tuos kraupius laikus mena žudynių vietoje esantis paminklas, kuris byloja, kad šioje vietoje buvo nužudyti 10 239 žmonės.

Atsiliepimai

Komentuoti