Irēnas Misevičienes darbu "Ceļš" jubilejas izstāde

Izstādes