Ukmerģes mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu Ziemassvētku izstāde

Izstādes