Ukmerģes rajona pašvaldības Vladas Šlatas publiskā bibliotēka

Kontakti

Adrese: