Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok"

Minėjimai