Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė

Tradiciniai renginiai

Liepos 4 d., šeštadienį, Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vyks Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė, skirta kardinolo Vincento sladkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Programa:

11 val. - partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse Kalbės kun. Nerijus Pipiras. 

12 val. - atminimo koplytstulpių, skirtų kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir vyskupo, kankinio Vincento Borisevičiaus atminimui, pašventinimas. Žodį tars vysk. Jonas kauneckas ir kun. Marius Talutis. 

13 val. - Šv. Mišios, aukojamos vyskupų ir kunigų. Pamokslą sakys kardinolas Sigitas Tamkevičius. Giedos solistas Mindaugas Zimkus. 

Šventės rėmėjai: kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, Ukmergės meras Rolandas Janickas.