Nijolės Vilutienės paroda

Parodos

"Vilkamirgės" galerijoje rugsėjo 8 - spalio 9 dienomis eksponuojami žinomos grafikės Nijolės Vilutienės (Ingelevičiūtės) darbai. Parodoje pamatysite piešinius, grafikos atspaudus ir akvareles. Apie dailininkės kūrybą menotyrininkas dr. Vidas Poškus rašo: "Nijolė Vilutienė yra grafikė iš prigimties. Toks apibrėžimas lyg ir skambėtų neįtikinamai, kadangi kiekvienas bet kurią grafikos techniką propaguojantis dailininkas jau yra toks savaime. Tačiau Nijolės kūryba yra ypatingai persmelkta grafikos. Nes grafikos (kaip ir bet kurios kitos dailės rūšies) pagrindų pagrindas yra piešinys. O šioji menininkė yra tobula piešėja. Ji valdo liniją - nuo pačios ploniausios, mikroniškai-siūliškos iki storos, plačios, peraugančios į dėmę ir plokštumą."

Nijolė Vilutienė gimė Ukmergėje. Baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą. 1972 m. baigė Vilniaus dailės institutą, grafikos specialybę, vadovas - prof. Rimtautas Gibavičius. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1985 m.

Parodų lankymas "Vilkamirgės" galerijoje yra nemokamas.