Verslui

VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras administruoja Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondą.

2018 metais SVV fondui buvo skirta bendra 21 800,00 Eur suma. Iš jų 1 750,00 Eur administravimo išlaidos ir 20 050,00 Eur paraiškoms finansuoti.

Gautos 53 paraiškos. Bendra prašoma paramos suma – 42 123,35 Eur. 3 paraiškos atmestos. Likusių tinkamų finansuoti paraiškų prašoma suma – 39 468,35 Eur.

Fondo parama pasinaudojo 50 SVV subjektų. Daugiausiai subsidijų skirta pagal 8 priemonę Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti subsidijavimas“ bei 5 priemonę „Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis subsidijavimas“.

Gautų SVV rėmimo fondo prašymų suvestinė 2018 m.

Ukmergės rajono SVV rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašas

Prašymas dėl subsidijos skyrimo

Paramos gavėjo anketa